Faaliyetler

Rotasyon Baskı

İşletmemizde yer alan 3 adet rotasyon baskı makinesi ile örme ve dokuma kumaşlara reaktif, ronjan, dispers, devore, pigment, pigment ronjan, devore ronjan, gliter, sim, yaldız baskı yöntemleri uygulanmaktadır.