Faaliyetler

Laboratuvar

İşletmemizde kimya ve fizik laboratuvarlarımız mevcuttur.